Sitter ni fel på kontoret?

Hur förbättrar jag min arbetsplats?

Begreppet ergonomi förenklat, står för att människa och miljö ska samverka, primärt ur människans synpunkt. Mer korrekt bör ergonomin delas upp i olika begrepp som belastningsergonomi där t.ex ett hjälpmedel för att minska belastningen kan vara ett höj och sänkbart bord eller ett styrdon istället för en traditionell mus.

Ett annat begrepp är synergonomi  och innefattar bl.a allmänbelysning, skrivbordsbelysning, bildskärmsmiljö.

”Bra synergonomi vid datorarbete är viktigare än vi tidigare trott. Värk i nacke och axlar kan nämligen bero på att ögat får anstränga sig för att fokusera suddiga bokstäver på bildskärmen. Då spänns också musklerna i nacke och axlar automatiskt.”

Citat:TCO-tidningen Eva Ekelöf
Källa: Arbetsmiljöverket  www.av.se

Vad betyder ergonomi?

Ordet ergonomi betyder kunskap om arbete och handlar om samspelet mellan människan och den fysiska, psykiska och sociala arbetsmiljön eller med andra ord, samspelet människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Det är viktigt att det finns möjlighet att påverka arbetets tekniska och organisatoriska utformning utifrån människans behov och förutsättningar.

Ergonomisällskapet i Sverige, ESS, definierar ergonomi så här:

”Ergonomi är ett tvärvetenskapligt forsknings- och tillämpningsområde som i ett helhetsperspektiv behandlar samspelet människa-teknik-organisation i syfte att optimera hälsa och välbefinnande samt prestanda vid utformning av produkter och system.”

Höj- och sänkbart bord från Inergo, kontorsstol från Håg

En väl utformad arbetsplats med t.ex ett höj och sänkbart bord och en bra kontorsstol är exempel på god arbetsplatsergonomi.

Hög ergonomisk kompetens

Vi har en hög ergonomisk kompetens inom företaget och kan hjälpa till med arbetsplatsinventeringar för att undersöka behovet av olika produkter som hjälper er till en bättre arbetsergonomi.

Ergonomiska arbetsplatser – kompletta lösningar

Företagsmöbler erbjuder välbeprövade produkter inom området ergonomi såsom höj och sänkbara bord, stödstolar, ergonomiska kontorsstolar och ergonomitillbehör från välkända leverantörer.

Ergonomiska tillbehör

Mousetrapper styrdon från Matting
Mousetrapper är ett lättarbetat styrdon som ersätter en traditionell mus och tillåter dig att arbeta med armarna avslappnat tätt intill kroppen vilket minskar risken för belastningsskador.

Stödstolar: Frapett 7001 och SOLO 3660 sadelstol

Stödstolen är ett utmärkt komplement till en arbetsplats med höj- och sänkbart bord tack vare sin högre sitthöjd som ger en rakare hållning i kroppen.

Vill du ha hjälp med ergonomi – kontakta oss!

Vi hjälper gärna till i frågor som rör arbetsplatsens utformning.