Receptionsdisk Fumac

Fumac Tempo är ett moduluppbyggt receptionsdisksystem som finns i materialen bok, lönn, vit och antracit. Kan väljas med eller utan överdelar. Serien har mer än 40 st moduler som kan ställas i olika formationer. Vid beställning måste man veta antal yttergavlar eller innergavlar. Innergavlarna är grundare för att man inte ska slå i knät vid sidoförflyttning. Se mer information på www.fumac.dk    

(Alla priser anges exklusive moms.)

För snabb service:

Ring 08-764 76 10 eller skicka e-post till info@foretagsmobler.se.
Receptionsdisk Fumac

Mer information